Araç çubuğuna atla
Edebiyat

Divanü Lügati’t -Türk Hakkında Bilgiler

İslamiyet öncesi Türk dünyasını anlatan bu eseri hakkında bilgiler vermek elbette bizim sayfamıza yakışırdı.

  • Kaşgarlı Mahmut tarafından 11. yüzyılda 1072-1074 yılları arasında tamamlanarak yazılan ve Abbasi Halifesi Ebulkasım Abdullah’a sunulan Türk dili sözlüdür.
  • Türkçenin ilk sözlüğü olan Divanü Lügati’t-Türk, “Türk Dillerinin Sözlüğü” anlamına gelmektedir.
  • Eserin sunuş kısmında belirtilenlere göre, eser Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılmıştır. Yazar, Türkçenin “Arapçayla at başı giden( Arapçayla boy ölçüşebilecek) derecede bir dil ” olduğunu göstermek istemiştir. Türkçenin Arapçadan üstün bir olduğu ibaresi söz konusu değildir.
  • Arapça sözlük geleneğine göre düzenlenen eserde, 7500‘den fazla Türkçe kelime Arapça olarak açıklanmıştır. Eserdeki 7500 madde başını açıklamada yararlanılan 289 atasözü (sav) 172‘si dörtlüklerden oluşan 55‘i beyitlerden ibaret toplam 798 dize vardır.
  • Eserde, sözcüklerin karşılıklarının yanında, gramer bilgisi, ağız ve şive özellikleri, halk edebiyatı örnekleri, şiirler, efsaneler, Türk boylarının dilleri ve illeri hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Ansiklopedik bir sözlük olan eser tarih, coğrafya, edebiyat, folklor ve etnografya alanlarında zengin bilgiler içermektedir.
  • Eserde yer alan harita Türk dünyasını gösteren ilk harita özelliği taşır.
  • Türkçenin İslamiyet öncesi sözlü edebi metinlerini ilk defa Kaşgarlı Mahmut yazıya geçirmiş, eser bu yönüyle antoloji niteliği taşır. Sagu, koşuk, ve sav örnekleri, nazım şekillerine ait bilgiler, destan parçaları. Alp Er Tunga hakkında bilgiler Divanü Lügati’t-Türk’te yer alır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı